tiranosaur značenje

tiranosaur (grč.) (Tyrannosaurus), rod izumrlih gmazova (dinosaura) iz gornje krede; živio u Sjevernoj Americi i I Aziji. Najveći kopneni mesožder (dug više od 14 m).