tipografska točka značenje

tipografska točka (franc. point tipographique), osnovna jedinica tipografskoga sustava; služi za određivanje veličine slova (po → F.-A. Didotu, 1 t. t. = 0,376 mm); postoji i engleski point (1 e. p. = 0,352 mm).