tipografija značenje

tipografija (grč.). 1. Tehnika slaganja i tiskanja teksta s pomoću izbočenih slova; oblikovanje sloga u slagarnici s tiskovnim elementima (slova i klišeji); iako je u Europi poznata od 13. st., naglo se počela razvijati pošto je J. Gutenberg izumio pomična slova. Otvorila epohu knjige u civilizaciji. 2. U širem smislu, tehnika visokoga tiska (knjigotisak) i djelatnosti koje ju pokrivaju (slagar, strojoslagar, knjigotiskar). 3. Tipografski pogon, radionica.