timpani značenje

timpani, glazb membranofona glazbala u orkestru, najvažnija iz skupine udaraljki. Građeni od bakrena kotla (rezonatora) na kojem je napeta teleća koža. Napetost kože (a prema tome i visina tona na glazbalu) može se mijenjati s pomoću 8 zavrtanja što ih pokreće poseban mehanizam povezan s pedalom. Ton se proizvodi udarcima batića presvučenih s jednoga kraja pustom. U orkestru se upotrebljavaju u paru: veći opsega D-H i manji opsega A-a.