Tillich značenje

Tillich, Paul (1886–1965), am. protestantski teolog i filozof njem. podrijetla; jedan od osnivača Berlinskoga kruga evangeličkih socijalista. 1933. emigrirao u SAD. Sistematska teologija (I–III); Dinamika vjere; Teologija kulture; Budućnost vjere.