Tihi značenje

Tihi ili Pacifički ocean (Pacifik), najveći ocean na Zemlji; 179,7 mil. km2. Leži između Azije i Australije na Z i am. kopna na I; ima više rubnih i sredozemnih mora. Prosječna dubina 4300 m, najveća dubina u Marijanskoj brazdi (11 924 m). Dubokomorske zavale odijeljene su međusobno podmorskim hrptovima. Dno pokriveno globigerinskim muljem i crvenom glinom. Najviša temp. površinskoga sloja vode 28 °C, u Beringovu moru 1 °C, a na dubini od 4000 m 1–2 °C. Najveća slanost u površinskom sloju vode 35,9–36,9‰, najniža u Ohotskom moru 32‰, a u dubini oceana 34,8‰. Led se stvara u arktičkim i antarktičkim rubnim morima. Gl. struje nastaju pod utjecajem pasata; najpoznatija je Kuro Shio. Uz obale su jake i plimne struje. T. o. dijeli se floristički i faunistički na više regija; karakteristična je koraljna regija u tropskom dijelu. – Otkrivanje Tihoga oceana započelo je plovidbom F. Magellana do Filipina (1520–21). Značajna su istraživanja F. Drakea, A. J. Tasmana, V. Beringa, J. Cooka, J. C. Rossa i različitih oceanografskih ekspedicija (Challenger, Tuscarora, Vitjaz, Discovery II., Challenger II). Ribolovna su područja u vodama Japana, Aljaske, Kalifornije, Beringova i Ohotskoga mora.