Tientsin značenje

Tientsin (T’ien-Tsin, T’ienching, pinyin Tianjin), grad i luka u istoimenoj pokrajini, SI Kina; 5 286 800 st. Kult. središte; sveuč. Ind. strojeva, tekstila, cementa, kem. i prehr. proizvoda; kovinarstvo, brodogradnja.