Tien Shan značenje

Tien Shan (T’ien Shan, pinyin Tian shan), planinski masiv u sr. Aziji. Pruža se od Z (Kirgistan, Kazahstan) prema I (Kina), dug o. 2500 km; najviši vrh Vrh pobjede (7439 m). Mnogobrojni ledenjaci; najveće jezero Isyk-Köl. Oskudna vegetacija, u višim dijelovima crnogorične šume, na visokim pašnjacima stočarstvo. Ležišta ugljena, nafte, bakrene, željezne, cinkove i olovne rude.