Thuner See značenje

Thuner See, jezero u sr. Švicarskoj; 48 km2, duboko do 217 m. Lječilišta, turizam.