Thomas značenje

Thomas, Dylan Marlais (1914–53), engl. pjesnik iz Wallesa, esejist, prozaik i dramatičar; autor impresivne nadrealističke lirike. Sabrane pjesme; Portret umjetnika kao mladog psa.