Tetija značenje

Tetija, grč. mit, titanka, kći Uranova i Gejina, žena Okeanova; majka i pramajka svih božanstava.