tesla značenje

tesla (znak T), jedinica magnetne indukcije, izvedena jedinica SI; definiran je omjerom njutna i ampermetra T = N/(A · m).