teškoto značenje

teškoto, mak. nar. ples izrazito borbena značaja; plešu ga muškarci u obliku otvorena kola uz pratnju zurle i tapana, os. u planinskim krajevima.