tercijar značenje

tercijar (lat.), stariji period kenozoika; trajao o. 64 mil. god. Dijeli se na pet epoha: paleocen, eocen, oligocen, miocen i pliocen. Doba velikih paleogeografskih i biol. promjena. Nakon alpinske orogeneze raspored kopna i mora postao je sličan današnjemu. U kopnenoj flori snažan razvoj kritosjemenjača. Među životinjama prevladavaju sisavci; os. je jak razvoj kopitara, rilaša; pojava čovjekolikih majmuna. U moru su raširene alge (os. crvene), a od životinja jače su razvijeni puževi, školjke, ribe (os. koštunjače); neki kopneni sisavci prilagodili su se životu u moru (kitovi, morske krave). Tercijarne naslage nalaze se posvuda po Zemlji sa znatnim količinama ugljena, nafte i soli.