terca značenje

terca (tal.), glazb interval (razmak) između prvoga i trećega stupnja dijatonske ljestvice. U temeljnom obliku t. je velika (zahvaća 2 cijela stepena: c-e) ili mala (1 cijeli stepen i 1 polustepen: d-f). Ubraja se u konsonance.