teokratska pravna škola značenje

teokratska pravna škola, načelo po kojemu pravo dolazi od Boga, odnosno od bogova; u njegovim je normama izražena volja i zapovijed Božja, a ljudi se moraju vladati prema njima.