temperatura značenje

temperatura (lat.), ljestvična fizikalna veličina koja pokazuje stupanj toplinskoga stanja tijela ili sustava, uzrok je toplinskom toku od tijela više temperature na tijelo niže temperature. U uporabi je nekoliko t.: termodinamička t., znak T (izražava se jedinicom kelvin, znak K., a u engl. govornom području Rankineov stupanj, znak °R), empirička Celzijeva t., znak tC (jedinica Celzijev stupanj, znak °C = K), a u engl. govornom području empirička Fahrenheitova t., znak tF (jedinica Fahrenheitov stupanj, znak °F). U prošlosti se rabila i empirička Réaumurova t. (jedinica Réamurov stupanj °R). Povezuje ih relacija T/K = 273,15 + tC/°C. Isto je temperaturno stanje opisano različitim vrijednostima tih temperatura, npr. normalno vrelište vode je na termodinamičkoj t. od 373,15 K, što odgovara Celzijevoj t. od 100 °C, a Fahrenheitovoj t. od 212°F. Temperatura se mjeri termometrom (toplomjerom), a praktične su temperaturne ljestvice određene Međunarodnom temperaturnom ljestvicom.