Tema značenje

Tema, grad i luka u JI Gani; 100 052 st. Jedna od najvećih umjetnih luka Afrike. Prehr., kem. ind.; rafinerija nafte.