telefon značenje

telefon (franc. ili engl. iz grč.), uređaj za prijenos govora na daljinu; mikrofonom se prevodi zvuk u el. oblik, prenosi vodovima, radijem ili svjetlovodima te slušalicom prevodi ponovno u zvuk; t. ima zvučnu signalizaciju poziva, brojčanik za biranje sugovornika preko telefonske centrale, pojačala, memoriju i dr. Telefonski se signal može prenositi u analognom ili digitalnom obliku; el. t. izumio je A. G. Bell 1876.