tekućina značenje

tekućina, tvar u takvu agregatnom stanju u kojem su molekule pokretljive; razlikuju se kapljevine (t. u užem smislu), koje imaju stalan obujam, i plinovi, kojima je obujam promjenljiv. Porastom temp. tekućini se povećava obujam, a smanjuje gustoća (osim vodi). Pod određenim tlakom odn. pri određenoj temperaturi (vrelište), svaka kapljevina prelazi u plin.