tehnokracija značenje

tehnokracija (grč.), društv.-ekon. pokret koji se razvio u SAD za ekon. krize 1929–33., sa zahtjevom da se sva vlast u gospodarstvu i politici preda tehn. inteligenciji i da na sve sfere bude primijenjeno mjerilo tehnike; organizirao ga H. Scott 1931. proš vladavina tehnike, odn. tehnokrata; organiziranje sveukupnoga društv. života po načelima tehnike.