Teba značenje

Teba (starogrč. Thēbai; novogrč.), grad u Beociji, JI Grčka; 18 700 st. – pov Naselje iz mikenskoga doba. U Korintskom ratu (← 395. do ← 387) borila se protiv spartanske hegemonije; u novom ratu protiv Sparte Pelopida ju je oslobodio (← 379), a Epaminonda pobijedio Spartance kraj Leuktre (← 371). Hegemonija Tebe u Grčkoj trajala do ← 362; ← 338. osvojio ju je Filip ii. Makedonski; pod vlast Rima pala ← 146.