teatar značenje

teatar (grč.). 1. Zgrada ili prirodna pozornica gdje se izvode predstave scenskih djela; kazalište. 2. Kazališna umjetnost. 3. Dramski opus nekoga pisca. 4. iron teatralno ponašanje (pretvaranje, prenemaganje), namještena situacija (predstava, komedija, cirkus).