Te Deum značenje

Te Deum (prema početnim riječima lat. hvalospjeva Te Deum laudamus: Tebe Boga hvalimo), stari kršć. himan (nastao na prijelazu u 5. st.). U kat. bogoslužju pjeva se kao zahvalnica nakon obreda (npr. mise) u svečanim prigodama; stari napjev obradili su mnogi skladatelji višeglasja. Tekst, katkada i na nar. jeziku, uglazbili H. Purcell, J. B. Sully, G. F. Händel, H. Berlioz, A. Bruckner, A. Dvořák, G. Verdi, G. Mahler.