Taylor značenje

Taylor, Robert (pr. ime Spangler Arlington Brough) (1911–69), am. film. glumac; popularnost stekao likovima ljubavnika, potom glumio u akcijskim filmovima pa i karakterne uloge. Dama s kamelijama; Most Waterloo; Djevojka za zabavu.