tango značenje

tango (španj.), društveni ples parova, umjerena tempa, u 2/4 ili 4/8 mjeri. Nastao u Južnoj Americi u 18. st. stapanjem elemenata crnačkoga plesa i španj. melodike. U plesnim dvoranama raširen od 1910.