tandem značenje

tandem (engl. iz lat.), bicikl s dva (ili više) sjedala, smještena jedno za drugim, i dva para pedala. pren čvrsta veza dvoje ljudi u obavljanju zajedničke zadaće.