Talovac značenje

Talovac, hrv. plemićka obitelj; potječe vjerojatno s Korčule. Vrhunac moći postižu u službi kralja Žigmunda Luksemburgovca i Alberta Habsburškoga. Braća: Matko (?–1445), slavonski ban od 1435; donacijama kralja Žigmunda on i Ivan (?–1445), vranski prior od 1439. i proslavljeni branitelj ugarskoga Beograda, postali su moćni feudalci. Franko (?–1448), ban severinski; sudjelovao je u bitkama s Turcima kraj Smedereva (1437), Varne (1444) i na Kosovu, gdje je poginuo. Petar (?–1453), hrv.-dalm. ban 1438–53., ratovao s Mlečanima, Stjepanom Vukčićem Kosačom i bos. kraljem Stjepanom Tomašem. Njegovi potomci prešli su u Slavoniju, gdje se nazivaju Banići (Bánffy).