Takanobu značenje

Takanobu, Fujiwara (1142–1205), jap. slikar i pjesnik; vrstan portretist.