Taclik značenje

Taclik, Rudolf (1894–1942), hrv. skladatelj; romantična crkv. i svjetovna djela: popularna pjesma Kaj (stihovi D. Domjanića); kantata Noć na Uni; mise, zborovi, solo pjesme. Bilježio i obrađivao nar. napjeve.