Szigeti značenje

Szigeti, József (Joseph) (1892–1973), madž. violinist, am. državljanin; promicatelj suvremene glazbe (A. Berg, I. Stravinski, P. Hindemith, B. Bartók, S. Prokofjev). Glazb. ogledi, članci; Vezan žicama (životopis); transkripcije za violinu.