Swinburne značenje

Swinburne, Algernon Charles (1837–1909), engl. pjesnik, dramatičar i prozaik; romantičan i buntovan, nasljedovatelj Helena i franc. simbolista. Atalanta u Kalidonu.