Svjetska banka značenje

Svjetska banka, uobičajeni naziv za → Međunarodnu banku za obnovu i razvoj. U širem smislu uključuje i Udruženje za međunarodni razvoj (engl. kratica IDA). Financira razvojne projekte u nizu zemalja (poč. 2000-ih ima o. 180 država članica). Najveći utjecaj u upravnim tijelima Svjetske banke imaju industrijski razvijene zemlje (SAD i Japan, zatim Njemačka, Francuska, Velika Britanija i dr.).