svjetlost značenje

svjetlost, vidljivo elektromagnetno zračenje, valnih duljina oko 400 do 700 nm; osjetljivost ljudskoga oka na s. najveća je u sredini toga područja (pri dnevnom gledanju to je na 555 nm); brzina je svjetlosti u svakom sredstvu stalna, a u praznom prostoru ona iznosi 2,997 924 58 · 108 m/s. Na granici sredstava pojavljuju se refleksija, lom, ogib i polarizacija s., a u sredstvima apsorpcija, raspršenje i zakretanje ravnine polarizacije svjetlosti.