svijest značenje

svijest, psih 1. stanje budnosti, prisebnosti, punoga raspolaganja svojim duševnim moćima; 2. znanje o izravnom vlastitom doživljavanju, pozornost i nadzor nad vlastitim doživljavanjem; 3. doživljavanje uopće, sveukupnost psih. procesa, subjektivni život; subjektivni bitak, subjektivni oblik postojanja; 4. trajna prisutnost određenih soc., polit., etičkih i sl. načela i motiva (narodna s., moralna s.), uvjerenja, vjerovanja. 5. med → senzorij.