Svibanjska deklaracija značenje

Svibanjska deklaracija, polit. programatska izjava nar. zastupnika Jugosl. kluba, pročitana u bečkom Carevinskom vijeću 30. 5. 1917; zahtijevala je da se Slovenci, Hrvati i Srbi s područja Monarhije ujedine u jedno drž. tijelo u okviru Austro-Ugarske.