Svevo značenje

Svevo, Italo (pr. ime Aron Hector ili Ettore Schmitz) (1861–1928), tal. književnik; slikar tršćanske sredine, jedan od tvoraca psihoanalitičkoga romana. Jedan život; Zenova svijest; Senilnost; Mlada starost; Novela o dobrom starcu i lijepoj djevojci; Kratko sentimentalno putovanje.