Sutri značenje

Sutri, grad u Laciju u središnjoj Italiji; o. 3300 st. Sačuvana etrurska nekropola, dvoja gradska vrata (← 4. st.), amfiteatar (1. st.) i katedrala (dijelom iz 13. st.).