Sutivan značenje

Sutivan, naselje i luka na S obali otoka Brača; 759 st. Kaštel sa sunčanim satom, barokni ljetnikovac (1690–1705) hrv. pjesnika Jerolima Kavanjina.