Sutherland značenje

Sutherland, Earl Wilbur (1915–74), am. fiziolog; objasnio mehanizam djelovanja hormona. Nobelova nagrada za medicinu 1971.