supstancijalizam značenje

supstancijalizam (lat.), filoz pogled prema kojemu se stvarnost sastoji od postojanih bića (»supstancija«).