superlativ značenje

superlativ (lat.), lingv treći stupanj komparacije; poredbeni oblik opisnih pridjeva i načinskih priloga koji njihovo kvalifikativno značenje (svojstvo, stanje, način) izriče u vrlo visokom ili najvišem stupnju. U hrv. jeziku tvori se stavljanjem prefiksa naj- pred komparativ pridjeva ili priloga. Relativni s. pripisuje najviši stupanj svojstva uspoređujući više njegovih nositelja (Pero je najviši od svojih vršnjaka); apsolutni s. izriče (vrlo) visok stupanj svojstava bez usporedbe (moj najsrdačniji pozdrav); apsolutni s. u hrvatskom se tvori i prilozima vrlo, jako i sl. ispred pozitiva (moj vrlo srdačan pozdrav).