superdivovi značenje

superdivovi, zvijezde velikih promjera (10–100 puta većih od promjera Sunca) i izrazito velikoga toka zračenja (luminoziteta). U → Hertzsprung-Russelovu dijagramu nalaze se iznad grane divova.