sumporača značenje

sumporača (Hypholoma fasciculare), otrovna gljiva listićavka, smeđe-žutoga klobuka; raste u busenima na starim panjevima.