sukre značenje

sukre (sucre), novčana jedinica Ekvadora (= 100 sentava).