suficit značenje

suficit (lat.), višak prihoda nad rashodima (s. proračuna, trgovinske bilance, platne bilance). supr deficit.