Sueski kanal značenje

Sueski kanal, kanal u I Egiptu, prokopan (bez ustava) u prevlaci između az. i afr. kontinenta; spaja Sredozemno i Crveno more. Dug je 163 km, na površini širok 193–365 m; dubok do 20 m. Plovan je za brodove s gazom do 16,2 m. Luke: Port said i Suez – pov Na temelju sporazuma s egip. valijom Said-pašom, osn. je 1858. u Parizu Kompanija Sueskoga kanala; kanal je izgradio F. de Lesseps 1859–69. God. 1875. brit. vlada otkupila je egip. dionice te 1882. okupirala Egipat i zavladala kanalom. U II. svj. r. Nijemci su 1942. pokušali osvojiti zonu S. k., ali su zaustavljeni i razbijeni kraj El Alameina. Na egip. zahtjev (upućen UN 1947) brit. su postrojbe evakuirane (1954–56). 1956. vlada predsjednika G. A. Nasera nacionalizirala je Kompaniju S. k., a to je iste god. bilo uzrokom anglo-franc. rata protiv Egipta. Kao posljedica izr.-arap. ratova zatvoren za promet 1967–75.