Sudi značenje

Sudi, Ahmed (? – o. 1593), bos. pisac; jedan od najboljih poznavatelja, prevoditelja i komentatora perz. klasika u Osmanlijskome Carstvu. Njegovim se komentarima rado koriste i na Istoku i na Zapadu. Prvi je realistički tumačio djela Hafizova i Sa’dijeva.