sud. značenje

sud. 1. filoz u logici, izričaj kojim se nešto tvrdi ili poriče; sudovi se dijele po kvantiteti (univerzalni, partikularni i singularni), kvaliteti (afirmativni, negativni i limitativni), relaciji (kategorički, hipotetički i disjunktivni) i modalitetu (problematični, asertorni i apodiktički). 2. pravo ustrojem trodiobne vlasti, državno tijelo koje samostalno i neovisno obavlja sudbenu vlast na temelju Ustava i zakonâ. Posebno se zakonom uređuje ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova te postupak pred sudovima.