Suchon značenje

Suchon, Eugen (1908–93), slovački skladatelj; u poč. skladao u duhu slovačke moderne s obilježjima nar. melosa, potom prihvatio polimodalnost i dodekafoniju. Opere (Krútnava), orkestralne Metamorfoze; Baladička suita; Symfonietta rustica; Psalam zemlje Karpatske; komorna i glasovirska djela. Članci, ogledi, životopis.